Zasielateľstvo pre všetky druhy prepráv

Obstarávame prepravy tovarov všetkými dopravnými prostriedkami - námorná, riečna, cestná, železničná a letecká preprava tovarov. Prevažujúce zameranie spoločnosti je na kombinovanú prepravu more/železnica/cesta, rieka/železnica, rieka/more.

Špeciálne služby a Poradenstvo

Zabezpečíme prepravu tekutých substrátov pre chemický a potravinársky priemysel z/do zámoria, ako aj prepravu ťažkých a nadrozmerných zásielok.

Nájom lodí a lodného priestoru

Na celom úseku Dunaj-Rýn-Mohan, ako aj námornú tonáž vo všetkých oblastiach sveta pre hromadný a kusový tovar, vrátane ro/ro, ťažkých a nadrozmerných zásielok.

© 2021 Interliner
Interliner bw logo