Služby

Zasielateľstvo pre všetky druhy prepráv tovaru

  • námorná preprava
  • kamiónová preprava
  • železničná preprava
  • kombinovaná preprava: železnica/rieka, železnica/cesta, rieka/more
  • letecká preprava

Špeciálne služby

  • preprava tekutých substrátov v cisternových kontajneroch pre chemický a potravinársky priemysel z/do zámoria - výhradné zastúpenie na Slovensku pre Stolt Tank Containers B.V., Rotterdam Stolt logo
  • preprava ťažkých a nadrozmerných zásielok

Obstarávanie nájmu lodí a lodného priestoru

  • na celom úseku Dunaj-Rýn-Mohan, ako aj námornú tonáž vo všetkých oblastiach sveta pre hromadný a kusový tovar, vrátane ro/ro, ťažkých a nadrozmerných zásielok

Poradenská činnosť v oblasti zasielateľstva a dopravy

Zasielateľstvo pre všetky druhy prepráv

Obstarávame prepravy tovarov všetkými dopravnými prostriedkami - námorná, riečna, cestná, železničná a letecká preprava tovarov. Prevažujúce zameranie spoločnosti je na kombinovanú prepravu more/železnica/cesta, rieka/železnica, rieka/more.

Špeciálne služby a Poradenstvo

Zabezpečíme prepravu tekutých substrátov pre chemický a potravinársky priemysel z/do zámoria, ako aj prepravu ťažkých a nadrozmerných zásielok.

Nájom lodí a lodného priestoru

Na celom úseku Dunaj-Rýn-Mohan, ako aj námornú tonáž vo všetkých oblastiach sveta pre hromadný a kusový tovar, vrátane ro/ro, ťažkých a nadrozmerných zásielok.

© 2021 Interliner
Interliner bw logo