O nás

Spoločnosť INTERLINER, s.r.o., založená v roku 2003, poskytuje svojim zákazníkom, t.j. majiteľom tovarov, resp. prepravcom, komplexný servis v námornej, riečnej, cestnej, leteckej, železničnej preprave zásielok, vrátane nebezpečných a tekutých zásielok ADR/IMO.

Dominujúcim servisom je obstarávanie prepráv zásielok v kombinovanej preprave tovarov do/zo zámoria, ako aj v rámci EÚ rieka/železnica/cesta, cesta/železnica.

INTERLINER, s.r.o. Bratislava využíva sieť partnerských zasielateľských firiem po celom svete.

Konatel foto

Ing. Stanislav Michalička

Konateľ
michalicka@interliner.sk

Sales foto

Mag. Stanislav Michalička

Konateľ a Sales
stanislav.michalicka@interliner.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, v oddieli Sro v zložke číslo 30148/B.
Konateľ: Ing. Stanislav Michalička
Spoločnosť je riadnym členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.
Pracujeme v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.

Zasielateľstvo pre všetky druhy prepráv

Obstarávame prepravy tovarov všetkými dopravnými prostriedkami - námorná, riečna, cestná, železničná a letecká preprava tovarov. Prevažujúce zameranie spoločnosti je na kombinovanú prepravu more/železnica/cesta, rieka/železnica, rieka/more.

Špeciálne služby a Poradenstvo

Zabezpečíme prepravu tekutých substrátov pre chemický a potravinársky priemysel z/do zámoria, ako aj prepravu ťažkých a nadrozmerných zásielok.

Nájom lodí a lodného priestoru

Na celom úseku Dunaj-Rýn-Mohan, ako aj námornú tonáž vo všetkých oblastiach sveta pre hromadný a kusový tovar, vrátane ro/ro, ťažkých a nadrozmerných zásielok.

© 2013 Interliner
Interliner bw logo